Regulamin usługi

1. Informacje o usługach zamieszczone na witrynie www.dezynpol.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny usług ustalane są telefonicznie, są to kwoty netto. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych dotyczących stanu, wielkości pomieszczeń oraz innych znaczących czynników, firma Dezynpol ma prawo do zmiany umówionej ceny usługi.

3. Dezynpol ma prawo dokonywania zmian w cenach usług, promocji, jednak nie dotyczą one wcześniej zawartych umów.

4. Dezynpol wystawia faktury na życzenie Klienta, w razie takiej potrzeby należy o tym poinformować firmę wraz z podaniem danych firmy lub danych osoby fizycznej, na którą ma być wystawiona faktura.

5. Zamówienie usługi może być złożone telefonicznie pod numerem 662-709-817, potwierdzane SMS-em, bądź w siedzibie firmy.

6. Podczas zamówienia usługi Klient winien jest dobrowolnie podać numer telefonu oraz adres, pod którym ma być przeprowadzona usługa.

7. Umowę na wykonanie usługi uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia zamówienia przez usługodawcę.

9. Klient ma prawo do anulowania zamówionej wcześniej usługi w okresie do 3 dni przed umówionym terminem. W przypadku, gdy technik firmy DEZYNPOL nie zastanie zamawiającego w lokalu – naliczana jest opłata za usługę, mimo jej niewykonania. 

10. Płatności za usługę dokonuje się gotówką na miejscu wykonania usługi bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania usługi lub w siedzibie firmy przed wykonaniem usługi, bądź przelewem, który powinien wpłynąć na konto firmy DEZYNPOL na 2 dni przed planowanym terminem wykonania usługi. W przypadku niedokonania płatności pomimo przyjazdu technika w umówione miejsce wykonania usługi naliczana jest opłata w wysokości zamówionej usługi. 

11. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem usługi oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Klient jest zobowiązany współpracować z Usługodawcą przy wykonaniu usługi oraz do stosowania się do zaleceń wydawanych przez technika DEZYNPOL. Przed wykonaniem usługi Klient powinien przygotować pomieszczenia zgodnie z zaleceniami DEZYNPOL oraz instrukcją zawartą pod adresem www.dezynpol/zwalczanie-pluskwy-domowej.

12a. Po skończonej usłudze miejsca newralgiczne mające codzienny kontakt z ciałem należy zmyć.

13. DEZYNPOL nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas oczekiwania na wykonanie usługi spowodowany niezależnymi od DEZYNPOL okolicznościami na przykład: warunki atmosferyczne, korki itp.

14. Wykonanie usługi jest poświadczane „Protokołem sanitarnym”. Uwzględnienie gwarancji występuje tylko na podstawie informacji o jej udzieleniu w protokole sanitarnym. Brak informacji w dokumencie oznacza, iż usługa nie jest nią objęta.

15. DEZYNPOL udziela dobrowolnej gwarancji na wykonane usługi. Udzielenie gwarancji jest odmienne w przypadku różnych zabiegów oraz różnych szkodników.

16. Ze względu na różnorodność insektów może być wymagane wykonanie kilku zabiegów w określonych odstępach czasu. DEZYNPOL informuje przed zawarciem umowy o konieczności wykonania kilku zabiegów. W przypadku pluskwy domowej kolejny zabieg musi zostać wykonany po 14-dniowym okresie zastosowania pierwszego środka. Gwarancja udzielana jest w zależności od metody zwalczania insektów na okres do 3 miesięcy – tylko przy metodzie ZAMGŁAWIANIA ULV.

17. DEZYNPOL ma prawo odmówić wykonania gwarancji w przypadku nieokazania protokołów sanitarnych, nieodpowiednią przerwą pomiędzy zabiegami oraz w przypadku niezastosowania się do zaleceń technika.

18. DEZYNPOL nie ponosi odpowiedzialności za skutki zabiegu.

19. W celu zgłoszenia chęci skorzystania z gwarancji Klient w okresie trwania gwarancji wysyła zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@dezynpol.pl wraz ze zdjęciami protokołów sanitarnych, bądź telefonicznie pod nr. tel. 572-922-130.

20. W ramach gwarancji Klientowi przysługuje jednorazowa usługa gwarancyjna w postaci dodatkowego zabiegu. W przypadku pluskwy usługa gwarancyjna obejmuje jeden zabieg wykonywany metodą opryskową. Bezpłatny zabieg gwarancyjny nie obejmuje kosztu dojazdu do Klienta. Opłata za dojazd do Klienta jest naliczana w przypadku wykonania zabiegu gwarancyjnego poza granicami Kielc. (1,50zł/kilometr).

21. Warunki gwarancji nie obejmują zwrotu poniesionych kosztów przez Klienta, zarówno za usługę, jak i za dodatkowo zakupione środki i preparaty.

22. DEZYNPOL nie odpowiada za zawilgocenie elementów wyposażenia dezynsekowanych pomieszczeń takich jak pokrycia podłóg, ścian lub mebli.

23. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2019r. 

24. DEZYNPOL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez DEZYNPOL, lecz nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie internetowej www.dezynpol.pl