GWARANCJA!

Celem naszej firmy jest  skuteczne i profesjonalne zlikwidowanie insektów i gryzoni.

Usługi wykonywane są z dużą dokładnością , a nasze doświadczenie oraz wiedza pozwala na udzielenie Państwu  100%  GWARANCJI!!! na nasze usługi.

Firma  DEZYNPOL wychodzi naprzeciw swoim klientom i udzieleniem gwarancji zapewnia, iż powierzone zadania  wykona skutecznie i profesjonalnie.

Udzielenie  gwarancji nie oznacza  powrotu insektów po trzech miesiącach, powrót problemu może nastąpić tylko wtedy , gdy klient niestarannie zabezpieczy lokal przed nadejściem owadów z innych lokali mieszkalnych (gdzie może  być problem).

DLACZEGO MY?

  1. Wszystkie używane przez nas środki mają pozwolenie Ministerstwa Zdrowia.

2. Po każdej dezynsekcji otrzymują państwo protokół   D.D.D

3.  Udzielamy trzymiesięcznej GWARANCJI!!!

4. Wręczamy  kartę charakterystyki  środka wraz z jego nazwą.

5. Działamy dyskretnie i  fachowo.

WARUNKI GWARANCJI

Trzymiesięczna gwarancja udzielana jest wtedy, gdy zleceniodawca  zabezpieczy obiekt przed nadejściem insektów, poprzez uszczelnienie szpar, otworów oraz szczelin, którymi mogą nadchodzić insekty z sąsiednich lokali. W firmach w których nie ma możliwości zabezpieczenia terenu lub zidentyfikowano problem w sąsiednich firmach lub instytucjach nasza firma gwarancji nie udziela!

Gwarancja udzielana jest na okres trzech miesięcy – czas działania preparatu podanego przez producenta, dlatego też zaleca się nie zmywanie go.

Dezynsekcja ma na celu skuteczne usunięcie insektów oraz zabezpieczenie lokalu przed dalszym namnażaniem się populacji w trakcie działania użytego preparatu.