Trwa wczytywanie strony...

Regulamin usługi

1. Informacje o usługach zamieszczone na witrynie www.dezynpol.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny usług ustalane są telefonicznie, są to kwoty netto. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych dotyczących stanu, wielkości pomieszczeń oraz innych znaczących czynników, firma Dezynpol ma prawo do zmiany umówionej ceny usługi.

3. Dezynpol ma prawo dokonywania zmian w cenach usług, promocji, jednak nie dotyczą one wcześniej zawartych umów.

4. Dezynpol wystawia faktury na życzenie Klienta, w razie takiej potrzeby należy o tym poinformować firmę wraz z podaniem danych firmy lub danych osoby fizycznej, na którą ma być wystawiona faktura.

5. Zamówienie usługi może być złożone telefonicznie pod numerem 572922130, potwierdzane SMS-em, bądź w siedzibie firmy.

6. Podczas zamówienia usługi Klient winien jest dobrowolnie podać numer telefonu oraz adres, pod którym ma być przeprowadzona usługa.

7. Umowę na wykonanie usługi uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia zamówienia przez usługodawcę.

9. Klient ma prawo do anulowania zamówionej wcześniej usługi w okresie do 3 dni przed umówionym terminem. W przypadku, gdy technik firmy DEZYNPOL nie zastanie zamawiającego w lokalu – naliczana jest opłata za usługę, mimo jej niewykonania. 

10. Płatności za usługę dokonuje się gotówką na miejscu wykonania usługi bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania usługi lub w siedzibie firmy przed wykonaniem usługi, bądź przelewem, który powinien wpłynąć na konto firmy DEZYNPOL na 2 dni przed planowanym terminem wykonania usługi. W przypadku niedokonania płatności pomimo przyjazdu technika w umówione miejsce wykonania usługi naliczana jest opłata w wysokości zamówionej usługi. 

11. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem usługi oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Klient jest zobowiązany współpracować z Usługodawcą przy wykonaniu usługi oraz do stosowania się do zaleceń wydawanych przez technika DEZYNPOL. Przed wykonaniem usługi Klient powinien przygotować pomieszczenia zgodnie z zaleceniami DEZYNPOL oraz instrukcją zawartą pod adresem http://dezynpol.pl/zwalczanie-pluskwy-domowej/.

13. DEZYNPOL nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas oczekiwania na wykonanie usługi spowodowany niezależnymi od DEZYNPOL okolicznościami na przykład: warunki atmosferyczne, korki itp.

14. Wykonanie usługi jest poświadczane „Protokołem sanitarnym”. Podstawą uznania gwarancji jest posiadanie wszystkich protokołów sanitarnych usług, których ma dotyczyć gwarancja.

15. DEZYNPOL udziela dobrowolnej gwarancji na wykonane usługi. Udzielenie gwarancji jest odmienne w przypadku różnych zabiegów oraz różnych szkodników.

16. Ze względu na różnorodność insektów może być wymagane wykonanie kilku zabiegów w określonych odstępach czasu. DEZYNPOL informuje przed zawarciem umowy o konieczności wykonania kilku zabiegów. W przypadku pluskwy domowej kolejny zabieg musi zostać wykonany po 14-dniowym okresie zastosowania pierwszego środka. Gwarancja udzielana jest w zależności od metody zwalczania insektów na okres do 3 miesięcy – tylko przy metodzie ZAMGŁAWIANIA ULV.

17. DEZYNPOL ma prawo odmówić wykonania gwarancji w przypadku nieokazania protokołów sanitarnych, nieodpowiednią przerwą pomiędzy zabiegami oraz w przypadku niezastosowania się do zaleceń technika.

18. DEZYNPOL nie ponosi odpowiedzialności za skutki zabiegu.

19. W celu zgłoszenia chęci skorzystania z gwarancji Klient w okresie trwania gwarancji wysyła zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@dezynpol.pl wraz ze zdjęciami protokołów sanitarnych, bądź telefonicznie pod nr. tel. 572922130.

20. W ramach gwarancji Klientowi przysługuje jednorazowa usługa gwarancyjna w postaci dodatkowego zabiegu. W przypadku pluskwy usługa gwarancyjna obejmuje jeden zabieg wykonywany metodą opryskową. Bezpłatny zabieg gwarancyjny nie obejmuje kosztu dojazdu do Klienta. Opłata za dojazd do Klienta jest naliczana w przypadku wykonania zabiegu gwarancyjnego poza granicami Kielc. (1,50zł/kilometr).

21. Warunki gwarancji nie obejmują zwrotu poniesionych kosztów przez Klienta, zarówno za usługę, jak i za dodatkowo zakupione środki i preparaty.

22. DEZYNPOL nie odpowiada za zawilgocenie elementów wyposażenia dezynsekowanych pomieszczeń takich jak pokrycia podłóg, ścian lub mebli.

23. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2019r. 

24. DEZYNPOL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez DEZYNPOL, lecz nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie internetowej www.dezynpol.pl